X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin websitesi ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının WEBSİSTEM tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır.

MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. MÜŞTERİ, Beğendiği sablonu seçerek websitesini satın almak ile sorumludur.Müşteri ekstra domain ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
 2. Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dökümanları MÜŞTERİ’nin kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimlerini WEBSİSTEM kontrol paneli üzerinden MÜŞTERİ tarafından yüklenmelidir.Websitesinin içeriklerinin düzenlenmesinden WEBSİSTEM sorumlu tutulamaz.Web paketinin 1 yıllık kullanım hakkının (yalnızca WEBSİSTEM sunucularında kullanılmak üzere) satın alınması için WEBSİSTEM ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.
 3. MÜŞTERİ, WEBSİSTEM tarafından kullandırılan yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının kendisine ait olmadığını bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını Satın almış olduğu hazır web paketinin kullanım hakkının (yalnızca WEBSİSTEM sunucularında kullanılmak üzere) satın aldığını hiç bir şekilde almış olduğu websitesinin başka sunucularda çalıştırılamıyacağını websiteleri dosyalarına ve yazılıma erişimine izin verilmiyeceğini,ftp izni verilmiyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, WEBSİSTEM’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. MÜŞTERİ, websitesinde yayınladığı içeriklerden Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında WEBSİSTEM bu durumdan mesul olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı WEBSİSTEM’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

WEBSİSTEM’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MÜŞTERİYE’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili MÜŞTERİ kaynaklı olmayan oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları en geç 45 gün içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

WEBSİSTEM müşteri destek taleplerine en geç 7 gün içerisinde cevap verecektir.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Hem WEBSİSTEM hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü sahışlarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan WEBSİSTEM’yi mesul tutamaz.

ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

MADDE 7: TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 8: GARANTİ

Web sitesinin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır.

WEBSİSTEM tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak web sitesinde, 1 yıllık garanti süresi içerisinde MÜŞTERİ’nin kendi hataları hariç olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

MADDE 9: ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME

Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup,WEBSİSTEM istediği paketi,aylık,yıllık,iki yıllık ve üç yıllık TÜRK LİRASI olarak satın almaktadır.

MÜŞTERİ WEBSİSTEM almış olduğu paketin ücretini peşin olarak ödemektedir

 1. UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

Aşağıda yer alan kurallar taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

1.1 Müşteri, bu Siteyi ve bu Sitede bulunan Hizmetler ile sunduğu tüm içerikleri, işbu Sözleşme ve uygulamadaki tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacaktır.

1.2 Müşteri, önceden hususi yazılı izin almaksızın başka bir Kullanıcının ya da başka bir kişi ya da kurumun kimliğiyle siteye girmeyecek ve başka bir Kullanıcıya, şahsa ya da kuruma vekaleti veya yazılı sözleşme veya izin belgesi olmaksızın içerik sunumu yapmayacaktır.

1.3 Müşteri, önceden hususi yazılı izinlerini almaksızın, Kullanıcı İçeriklerini (aşağıda açıklanmıştır) ya da başka bir Kullanıcı, kişi ya da kuruma ait kamuoyuna ifşa edilmemesi gereken ya da bu kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren bilgileri derlemeyecek ya da bunlardan yararlanmayacaktır.(kişisel bilgi veriler, özel hayatın gizliliğini ihlal edecek türde bilgi, belge, veri ve kayıtlar)

1.4 Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler ya da içerikler (sadece ve tümüyle WEBSİSTEM 'nin takdir yetkisine göre belirlenecek olup) aşağıdaki biçimlerde kullanılmayacaktır:

1.4.1 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER, 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:

 1. MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:
 2. a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
 3. İntihara yönlendirme (madde 84),
 4. Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
 5. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
 6. Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
 7. Müstehcenlik(adult) (madde 226),
 8. Fuhuş (madde 227),
 9. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
 10. suçları.
 11. b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

1.4.2 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN ŞEREFE KARŞI SUÇLARINI DÜZENLEYEN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:

Hakaret

MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı,

1.4.3 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN MALVARLIĞINA İLİŞKİN SUÇLARI DÜZENLEYEN 10. BÖLÜMÜ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:

Hırsızlık

MADDE 141. - (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak,

Nitelikli hırsızlık

MADDE 142…

(2) Suçun;

 1. e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

İşlenmesi halleri.

1.4.4 BUNUN YANI SIRA:

MÜŞTERİ Aşağıda belirtilen hususlarda internet sitelerinde satışı ve tanıtımı yasal olan ürünler ve hizmetler sunacaktır. WEBSİSTEM’nin, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti halinde, haber verilmeksizin websitesinin ve e-maillerinin ve tüm hizmetlerini tamamen durdurma yetkisi bulunacaktır:

 

 1. Reçeteli ilaç, uyuşturucu ve psikotropik maddeler,

 

 1. Telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,

 

 1. Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,

 

 1. Dinleme cihazı ürünleri,

 

 1. Fatura ödeme hizmetleri.

 

 1. Hayvan haklarının ihlali ve istismarına yönelik ürün/hizmetler

 

 1. İlaç Testlerini Geçmeye Yönelik Yardım (Doping ilaçları vb) satışı yapan siteler

 

 1. İnsan onuruna, kamu düzenine, genel ahlak, asayiş ve sağlığa aykırı, şiddet içerikli ürün/hizmetler

 

 1. Sahtecilik, kaçakçılık, hırsızlık, vb. yasal olmayan yollardan elde edilmiş her türlü ürün/hizmet

 

 1. T.C. Tarım, gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Tebliğ No: 2013/49 ile diğer tasalara  mevzuata uygun olmayan yollardan elde edilmiş her türlü ürün/hizmet

 

 1. Açık artırma / eksiltme siteleri

 

 1. Alım Satımı devlet iznine tabi olan ürünler,hizmetler

 

 1. Alkollü içecek satışı ve tanıtımı yapan siteler

 

 1. Bahis ve kumar siteleri

 

 1. Zayıflama tabletleri ürün satışı ve tanıtımı yapan web siteleri

 

 1. Canlı hayvan satışı yapan siteler

 

 1. Çağrı merkezi aracılığıyla yapılan offline satışlar

 

 1. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürün satışı yapan siteler

 

 1. Fatura ödeme merkezleri

 

 1. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali ve istismarına yönelik taklit veya sahte ürün/hizmetler

 

 1. FOREX faaliyeti gösteren siteler

 

 1. Hisse senedi, tahvil, bono satışı yapan siteler

 

 1. İnsan organı satışı yapan siteler

 

 1. İnternet servis sağlayıcılığı sağlayan siteler

 

 1. Kaçak ve ithalatı yasak ürün satışı yapan siteler

 

 1. Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, eposta,ikametgah adresi gibi bilgilerin yayınlanması veya satışa sunulması.

 

 1. Kopya ve bandrolsüz ürün satışı veya tanıtımı yapan siteler

 

 1. Kültür ve tabiat varlıkları satışı yapan siteler

 

 1. Markaların promosyon ürünlerinin satışını yapan siteler

 

 1. Maymuncuk ve kilit açıcı satışı yapan siteler

 

 1. Oyun kopyalamaya yönelik(R4/modchip) ürün/hizmetler

 

 1. Piramit şeklinde satış gerçekleştiren veya tanıtımı yapılan web siteleri

 

 1. Radar dedektörü satışı yapan siteler

 

 1. Reçeteli ve reçetesiz ilaç satışları veya tanıtımı yapan siteler

 

 1. Reçeteli,reçetesiz ilaçlar, Lensler, Endikasyon bilgisi içeren ürün satışı veya tanıtımı yapan  siteler

 

 1. Resmi kıyafet ve üniforma satışı veya tanıtımı yapan siteler

 

 1. Sahte belge,kimlikler, pasaport, diploma, asalet ünvanları vb. satışı yapan siteler

 

 1. Sahte veya Replika ürün satışı veya tanıtımı yapan siteler

 

 1. Sentetik Uyarıcılar (Banyo Tuzu, K2, Spice, Genie,Kronic olarak adlandırılan maddelerin tümü) ve Salvia Divinorum satışı veya tanıtımı yapan siteler

 

 1. Sigara ve tütün mamulü satışları veya tanıtımı (Elektronik sigara satışı dahil)

 

 1. Siyasi içerikli siteler

 

 1. Şans oyunları bileti satışı veya tanıtımı yapan  siteler

 

 1. Tasarruf cihazları satışı veya tanıtımı yapan siteler

 

 1. Toplu elektronik posta adresi listesi satışı veya tanıtımı yapan siteler

 

 1. Trafik Aygıtı (Radar kilitleyici vb.) satışı veya tanıtımı yapan siteler

 

 1. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücü satışı veya tanıtımı yapan siteler

 

 1. Veteriner tıbbi ürünlerin satışını veya tanıtımı yapan siteler

 

 1. Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımı satışı veya tanıtımı yapan siteler

 

 1. Yanıcı ve patlayıcı madde satışı veya tanıtımı yapan siteler

 

 1. Yasadışı yetişkin siteleri Cinsel içerikli / Pornografik içerikli ürün satan veya tanıtımı siteler

 

 1. Yasaklı yayın satışı yapan veya tanıtımı yapan siteler

 

 1. Gençlerin ve çocukların ruh sağlığına aykırı, çocuk ve insan haklarını zedeliyici ürün ve hizmetler

 

 

 • Yasa dışı ya da yasa dışı etkinlikleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda;
 • Tahkir edici, taciz edici, kötüleyici vesair davranışlarda bulunarak ya da bu davranışları destekleyici ya da teşvik edici tarzda;
 • Nefret ve düşmanlığa yol açıcı söylemlerde bulunma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleme, terörist etkinliklerde bulunma ya da insanlara, hayvanlara ya da mala karşı şiddet uygulama ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme;
 • Spam ya da diğer istenilmeyen toplu e-posta gönderme, bilgisayar ya da ağ korsanlığı ya da şifre kırma eylemlerinde bulunma ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme;
 • Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;
 • Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların özel hayatın gizliliği ya da kişilik haklarını ihlal etmek ya da Diğer Kullanıcılar, diğer kişilere ya da kurumlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğunuz gizlilik yükümlüklerini çiğnemek;
 • Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin yerine getirilmesini aksatacak tarzda;
 • Yazılım ya da donanımın işlevselliğini bozmak, aşırı kaynak kullanımı, sınırlandırmak ya da bunlara zarar vermek için tasarımlanmış ya da bu tür bozucu ve zararlı etkide bulunabilme özelliğini haiz virüs, solucan, böcek, trojan ya da diğer kod, dosya ya da programları site içeriğine dahil etmek ya da yüklemek; ya da

WEBSİSTEM ya da WEBSİSTEM 'nin Hizmetleri ile ilgili olarak yanlış ya da yanıltıcı dil kullanmak ya da asılsız ya da küçük düşürücü iddia ya da ithamlarda bulunmak.

1.4.5 Kaldı ki Müşteri, WEBSİSTEM’den hususi olarak yazılı izin almaksızın bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin, Ürünlerin, İçeriğin bir kısmı ya da tamamını başkaca bir ortama kopyalayamayacak ya da dağıtamayacaktır.

1.4.6 Müşteri, bu Site ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri ya da bu Siteyle ilgili teknolojilerin hiçbir kısmını değiştiremeyecek ya da üzerinde oynama yapamayacaktır.

1.4.7 Müşteri, WEBSİSTEM İçeriğine (aşağıda tanımı yapılmıştır) ya da Kullanıcı İçeriğine, Sitenin kendisinden başka bir teknolojiyle ya da başka araçlar vasıtasıyla ya da WEBSİSTEM 'nin öngöreceğinden farklı yollarla erişimde bulunamayacaktır.

1.4.8 WEBSİSTEM 'nin hususi yazılı iznini almaksızın herhangi bir ticari kullanım için WEBSİSTEM 'nin ilgili teknolojileri de dahil, bu Siteyi ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanamayacaktır.

1.4.9 WEBSİSTEM, dilediği zaman, sınırlama olmaksızın bu Sitedeki fiyatları ve Hizmet bedelleri de dahil olmak üzere bu Sitede yer alan herhangi bir hususu ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri değiştirmeye, yenilemeye, belirli bir kısmında değişiklik yapma ya da bunların uygulamasına son verme hakkını saklı tutar.

1.4.10 WEBSİSTEM Hizmetlerinin Kullanıcı’ya satışı ve teslimi esnasında, hizmet özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir. Kullanıcı, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili hizmet kapsamında yer almamasından dolayı WEBSİSTEM'den herhangi bir hak veya zarar iddiasıyla tazmin talebinde bulunamaz.

 

1.4.11 Müşteri aldığı hizmetler ile ilgili sipariş,ödeme,destek hizmetleri için yazışmalarını sadece sisteme kayıtlı olduğu mail adresi ile yapabilir. Üyelik bilgilerinde kendi bilgilerini içermeyen mail ve telefondan gelecek soru ve istek talepleri cevaplanmaz.
Powered by WISECP
Top